Ansøgning som medarbejder

Personlige oplysninger

Yderligere oplysninger

Tidligere arbejdssteder

Faglig uddannelse

Helbredsoplysninger

Lider du af en sygdom, der med en vis sandsynlighed vil medføre et højere sygefravær (uarbejdsdygtighed) end normalt i det pågældende arbejde, så må arbejdsgiveren spørge til sygdommen, og du har ligeledes pligt til af egen drift at oplyse arbejdsgiveren om den.

Skolegang / efteruddannelse / kurser

Hvis vi ønsker yderligere oplysninger om dig, hvem kan du da henvise til hos dine tidligere arbejdsgivere
Benyt evt. rubrikken nedenfor til oplysninger, som du mener har værdi for bedømmelse af dine kvaliteter

Ansættelse af nye medarbejdere sker normalt på grundlag af de foreliggende ansøgningsskemaer eller via vikarbureau.
Forinden har vi vi altid en personlig samtale med en eller flere ansøgere. Ønsker vi at tale med dig, kontakter vi dig direkte.

Du kan til enhver tid sende en mail til: ulla.andersen@dancake.dk og bede om at få din ansøgning slettet.

Ansøgninger via hjemmesiden besvares ikke, men gemmes i 3 måneder, hvorefter ansøgning slettes.
Ledige stillinger bliver ikke opslået på hjemmesiden, men kan findes på f.eks Jobnet /Jobindex.Du skal krydse af i feltet ja til samtykke for at kunne sende din ansøgning

Med samtykket giver du Dan Cake A/S ret til at behandle / indsamle /registrere/opbevare samt videregive de oplysninger du har angivet i din ansøgning: uddannelse /ønske til jobfunktion/ tidligere arbejdsgiver(e)/tidligere ansat på Dan Cake/ægtefælle ansat på Dan Cake/hvilken afdeling der ønskes/ indhentning af referencer/brug af telefonnummer/adresse/e-mail/ personlighedstest med mere.

Formålet hermed er, at Dan Cake kan videregive din ansøgning til den /de rette ledere.

Det er en betingelse for en eventuel ansættelse, at du har gyldig arbejds- og opholdstilladelse.Dan Cake A/S - Hjortsvangen 15 - DK-7323 Give - CVR nr.: 75206119.